Geddens fredningstid og lovgivning

0
Sidst opdateret 
23. marts 2022

Geddens fredningstid er et kontroversielt emne, da det er en populær ferskvands- og saltvandsfisk (brakvand) for sportsfiskere. For at fange en såkaldt "måler", altså en gedde over 10kg, vil man naturligvis se på hvornår gedden er størst, hvilket er under gydningen. Gydningen kan svinge, men foregår oftest i april måned, hvor gedden derfor også er fredet.

Spørgsmålet går på om man bevidst må fiske efter gedden i dens fredningstid.

I dette indlæg vil jeg se på gældende love for gedden og dets fredningsperiode. Jeg vil forsøge at forholde mig neutralt til emnet og at jeg derfor blot præsenterer fakta fra lovgivningen, men at indlægget kan bære præg af min egen fortolkning. Fokus vil være gældende nationale love, altså for gedder i hele Danmark, da der kan være andre specifikke regler for private søer og områder kontrolleret af fiskeforeninger.

Geddens fredningstid

Gedden har en fredningstid fra d. 15 marts - 30 april i ferskvand, og i saltvand fra d. 1 april - 15 maj, herunder brakvand, datoerne er inklusiv. Desuden er mindstemål for gedden 60 cm, både i ferskvand og saltvand, da det sikrer gedden kan nå at blive kønsmoden, og gyde mindst én gang.
- Fredningstider og mindstemål

Hvad siger lovgivningen

I de følgende afsnit vil jeg inddrage citater fra forskellige kilder, men gøre opmærksom på hvilke citater der er fra de officielle myndigheder, og hvilke der er taget fra private hjemmesider.

Følgende tre citater er taget fra bekendtgørelser af Naturerhvervstyrelsen, som beskriver gældende love omkring emnet.

"§ 1. Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. ..."

"§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1. ..."
- Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand

"§ 2. Fisk og krebsdyr, der er fanget i fredningstiden, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. ..."
- Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Lovgivningen er vag omkring spørgsmålet, og kan derfor ikke besvares konkret. Men eftersom lovgivningen ikke er konkret omkring dette, kan man netop heller ikke blive straffet med bøde, så man kan derfor fiske efter gedder i fredningstiden, uden risiko for en bøde.

Lovgivningen er dog meget konkret om håndteringen af fisk under deres fredningstid, om hvad der er forbudt og dermed kan straffes med en bøde. Ovenfor i § 2. forstås det implicit at man ikke måler, vejer eller får taget billede med en fredet fisk, det ligger i ordet "Straks". Citatet nedenfor uddyber jeg længere nede i artiklen.

"Fisk som er kortere end mindstemålet og fisk, som er fanget i fredningstiden, skal genudsættes med det samme, uanset om fisken er levende, skadet eller død!"
- Genudsætning

Hvis du gerne vil blive klogere på hvordan man skånsomt genudsætter gedder og andre fisk, så brug afkrogningsmåtter og knudeløse gumminet. Jeg har skrevet en artikel om skånsom genudsætning her.

Hvad ligger i ordet fredning?

Følgende citat er taget fra fiskepleje.dk, som formidler data fra forskere ved DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet Aqua), der bl.a. også rådgiver myndighederne. Dette er derfor ikke en del af lovgivningen og kan ikke håndhæves.

"Fredningstiden skal sikre gedderne imod at blive fanget under gydningen, hvor de ofte er meget lette at fange i bredzonen, dvs på det lave vand tæt under land. ..."
- Fiskeri efter gedder - Fredningstid

Selvom citatet ikke kan håndhæves, så understreger det formålet med en fredning, altså at gedderne får den nødvendige fred og ro de har brug for - Som fortalt fra de forskere der arbejder med emnet.

Hensigten med fredningstiden er naturligvis at give gedden fred og ro til at gyde, så bestanden kan bevares og holde søens økosystem i balance.

Hvordan kan man juridisk håndhæve en lov om forbud mod fiskeri efter gedder i deres fredningstid?

Lovgivningen siger at en fisk under mindstemål eller en fisk fanget i dens fredningstid skal udsættes hurtigst muligt, uanset om fisken er levende, skadet eller død. Dette virker måske ikke helt hensigtsmæssigt, altså at smide en død fisk ud i vandet igen. Men det er for at lystfiskere ikke bevidst kan slå en fredet fisk ihjel, og hvis fiskerikontrollen kommer, så kan de bare sige den var død efter afkrogning så de kan tage den med hjem. Til gengæld kan de straffes hvis de har en død fisk fanget i dens fredningstid, men at fiske efter den fredede fisk er ikke til at påpege.

Så hvorfor står der ikke i lovgivningen at man ikke må bevidst fiske efter gedden i dens fredningstid?

En fisker som bevidst fisker efter gedder i deres fredningstid, vil altid kunne sige at de fisker efter sandart eller aborrer, selvom teknikken kan være åbenlys efter gedder. Men det vil simpelthen ikke holde i retten, at straffe fiskeren med en bøde, da det ikke kan bevises med sikkerhed.

Dette må blot være op til den enkelte fisker og deres morale/etik at give fisken seks uger om året til at få fred, så vi driver et bæredygtigt fiskeri.

Opsamling

Der kan altså ikke konkluderes noget forbud ud fra lovgivningen, om at man ikke må fiske efter gedder i deres fredningstid, da det ikke vil være muligt at håndhæve et sådan forbud.

Med dette indlæg opfordrer jeg naturligvis til at vi alle giver gedderne fred under deres gydningen, og gerne en uge op til og efter fredningstiden, for selvfølgelig skal vi passe godt på vores gedder, så de fortsat kan trives godt.

Hvis du ønsker at vide mere om gedden og hvordan du kan fange den alle andre måneder på året kan du læse med her

Ved rettelser eller tilføjelser til indlægget, henvend venligst på info@fiskeoplevelser.dk

Hvis artiklen har hjulpet dig, er du meget velkommen til at synes godt om fiskeoplevelser.dk på Facebook. Det vil jeg sætte meget stor pris på!

Del gerne på 
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Nyeste indlæg

Tilbudsjagt

Vi har samlet over 18.000 produkter fra nogle af de mest populære webshops med fiskegrej. Ved at bruge vores pris sammenligner kan du finde det bedste tilbud 
Se tilbud nu

fiskeoplevelser.dk

Her får du gode fiske tips og god fiske viden, så du er klar til at fiske hele året rundt i salt- og ferskvand. Sørg for at overholde gældende regler hvor du fisker, og i det hele taget behandle naturen godt.
fiskeoplevelserfinallogo

Følg OS på

Copyright © 2018 - 2024 Fiskeoplevelser.dk - kontakt@fiskeoplevelser.dk - Cookie- og privatlivspolitik